Kate See on meie kaalulangus ja nuud

Kuna minu doktoritöö ja monograafia oli kirjutatud vene keeles, siis läänemaailmas seda ei loetud. Keegi ei tea ju täpselt, mis asi on see tervislik toit kõikide jaoks. Sest näen, et paljud naised lihtsalt ei taha enam avalikult väga sõna võtta, sest nad saavad lihtsalt sellise kohtlemise osaks. Tegin õhuvanni st ei pannud tundliku rinna peale riideid, sest see oleks antud hetkel väga ebamugav olnud.

Foto: Sotsiaalministeerium Jaanuari lõpus astus ametisse uus valitsus. Uueks sotsiaalkaitseministriks sai Signe Riisalo Reformierakondkes võttis Tanel Kiigelt Keskerakond üle soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemisega seotud teemad. Rääkisime ka seksistlikust vaenukõnest, soorollidest ja feminismist. Kohtusime viimati neli aastat tagasi, kui kohalikel valimistel kandideerisite.

Tookord tuli jutuks, et ütlesite kunagi Tallinna Ülikooli sisseastumiskatsetel, et tahaksite sotsiaalministriks saada. Ja nüüd … Naerab. Nojah, toona oli katsete osa vestlus, kus küsiti kõikidelt tulevastelt tudengitelt, miks nad sotsiaaltööd tahavad õppida.

Sotsiaaltöö puhul on klassikaline vastus ikka see, et tahan inimesi aidata.

Kate See on meie kaalulangus ja nuud

Mina siis mõtlesin, et pean kuidagi teistest erinema, et vestlusel silma torgata. Ja vastasin, et ikka sellepärast, et kunagi sotsiaalministriks saada — teadmata, et sõnadel võib olla selline kaal. Nüüd ma siin olen ja saan aru, et vastutus on üüratu, ootused on suured ja pean sissepoole vaatama, et nendele vastata. Mis eesmärkidega olete ministriametit alustanud?

Nüüd oleks õige öelda seda, mida ma Kate See on meie kaalulangus ja nuud ütlemata jätsin — et inimesi aidata. Mis mured on Eestis kõige suuremad? Inimeste toimetulek, materiaalses mõttes.

Kate See on meie kaalulangus ja nuud

Siia alla läheb pensioni erakorraline tõus ja keskmise pensioni tulumaksuvabastus. Oluline teema on omastehooldus. Hästi palju on võimalik ära teha. See on ka valdkond, kus on väga suur rahavajadus. Üldhooldus on praegu peaaegu kaheksakümne protsendi ulatuses inimese ja pereliikmete rahastatud. Erihoolekandekohti napib ja teenuse hind ei ole ilmtingimata vastavuses sellega, mida kvaliteetse teenuse pakkumiseks vaja oleks.

Kate See on meie kaalulangus ja nuud

Kõige tähtsam on pikaajalise hoolduse ennetamise ja vähendamise juures tuvastada abi vajadus õigel ajal ja pakkuda kodulähedast teenust. Teenused peavad olema paindlikud — need peavad painduma inimese järgi, mitte inimene teenuste järgi.

See puudutab ka erivajadustega lapsi. Abistamise süsteemid peaksid algama ühest uksest, nii et kõik erinevad teenused integreeritakse ümber lapse. Minu unistus on see, et kui mu laps käib koolis, siis näen e-koolist mitte ainult homseid kodutöid ja hindeid, vaid ka seda, et tal on koolis logopeediga kohtumine.

Tööealine lapsevanem peab saama võimaluse teostada ennast tööl või enesetäiendamise ja hariduse kaudu. Lapsele pakutav tugi peaks tulema avalike teenuste kaudu. Millised on eesmärgid võrdse kohtlemise ja soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas?

Loe edasi Reklaamist loobumise kleebise postkastile saab tellida vaid postkasti kasutaja. See tähendab, et näiteks korteriühistu sellist tellimust omanike eest teha ei saa.

Üks eesmärk on võrdse kohtlemise seaduse muutmine, et ühtlustada diskrimineerimise kaitset kõikidele gruppide puhul. Näiteks nii, et võrdse kohtlemise reeglistik laieneks ka puuetega inimeste jaoks kaugemale kui tööelu. Vaja on ka naasta tavapraktika juurde, mis puudutab kolmanda sektori organisatsioonide rahastamist hasartmängumaksu nõukogust.

Vaja on seadust täiendada.

Kate See on meie kaalulangus ja nuud

Aastaid on sotsiaalministeeriumi partnerid võrdse kohtlemise valdkonnas saanud hasartmängumaksu raha taotleda, kuid eelmise valitsuse ajal võeti neilt see võimalus ära.

Täna on leitud lahendused rahastuse jätkamiseks, aga selleks, et nad saaksid juba järgmise aasta taotlusvoorudes osaleda, on vaja seadusemuudatus sellel aastal ära teha. Veel on arutusel teemad nagu ligipääsetavus, sooline palgalõhe ja naistevastane vägivald. Naistevastase vägivalla puhul on kaks selle valitsuse ministrit üles näidanud spetsiifilist soovi teha kolme ministeeriumi koostööd.

Mulle on väga sümpaatne, et üks nendest on jõuministeerium ehk siseministeerium ja teine on haridusministeerium siseminister on Kristian Jaani ning haridus- ja teadusminister Liina Kersna.

Saame varsti esimest korda kokku ja vaatame, mida meil on tark kahe aasta jooksul koos ära teha. Feministeerium tegi ka mõned ettepanekud uuele valitsusele. Näiteks soovitasime ära kaotada erandi, mis võimaldab aastastel kohtu loal abielluda ning tõsta seksuaalse enesemääratlemise vanust, mis on praegu 14 aastat.

Erakliendi korduma kippuvad küsimused

Kas need teemad ka tulevad ka jutuks? Kindlasti tõusetub seksuaalse enesemääratlemise eapiiri muutmise teema. Nii sotsiaalministeerium kui valdkonna eestkõnelejad on väga seda meelt, et seda peab tõstma. Eks see on diskussiooni koht, kas peaks tõstma aasta või kaks, aga sellega me liigume vaikselt ja rahulikult edasi. Intervjuu toimus enne seda, kui Signe Riisalo teatas, et esitab ettepaneku tõsta seadustes seksuaalse enesemääratluse vanuse alampiiri.

Abiellumise iga on tegelikult samamoodi olnud väga pikalt üleval ja me oleme rahvusvaheliselt pinnuks silmas.

Istanbuli konventsioon: milleks, kellele ja miks hoolida?

Kuna perekonnaseadus on justiitsministeeriumi valitsemisalas, siis mina seda jõuliselt ei tõsta, aga kui näen ust olevat paokil, siis varba sinna vahele lükkan. Koalitsioonilepe lubab ohvriabi reformi. Mida see Kuidas motiveerida oma kaalulangust See on ohvriabi seaduse muutmine ja ohvrite ringi laiendamine, et võimaldada abi rohkematele inimestele.

Siia alla käib ohvriabi hüvitise kättesaadavuse laiendamine väga erinevatele sihtrühmadele: süüteo ohvrid ja nende pereliikmed, psühholoogilise vägivalla ohvrid, seksuaalvägivalla ohvrid ja tunnistajad.

Muudetakse ka kuriteo ohvrite hüvitiste taset, sest põhimõtteliselt on need iganenud, väikseks jäänud. Sisse tuleb ka psühhosotsiaalse kriisiabi valdkond ja ohvriabi töötajatele esitatavad nõuded ja koolitamine. Tegemist on terve muudatuste paketiga. Kas soolise palgalõhe vähendamiseks on ka mingeid täpsemaid plaane? Üleeelmine valitsus tuli välja soolise võrdõiguslikkuse seaduse muutmise eelnõuga, aga eelmise valitsuse ajal midagi ei juhtunud.

Mõtteid on, aga praegu on veel vara neid välja käia. Tahaksin enne ära tunnetada, millised on meie sotsiaalpartnerite hoiakud. Võib-olla on need kaks aastat, mida nüüd see valitsus tegutseda saab, ettevalmistuste aeg, selleks, et siis juba jõulisemalt minna muudatustega välja. Sest ma tean, et siin on varasemalt seda proovitud, aga see ei ole jõudnud seaduse muutmiseni. Mis perepoliitika valdkonnast nüüd saab, kui rahvastikuministri koht on ära kaotatud?

See liigub siia. Sotsiaalministeeriumi alla tuuakse tagasi perepoliitika ja nüüd lisandub ka rahvastikupoliitika. Perepoliitika liigub tagasi laste heaolu osakonda perepoliitika on olnud sotsiaalministeeriumi valitsemisalas Ja rahvastikupoliitikat teevad tegelikult väga paljud osakonnad meie majas.

Rahvastikupoliitika hõlmab nii inimeste tervist, tervena elatud eluaastaid, kui inimeste tööturukäitumist, sealjuures riigisisest rännet.

Piiriülese rändega sotsiaalministeerium ei tegele, aga riigisisene ränne on meie jaoks väga olulisel kohal ja mõjutab rahvastikku — nii paiknemist, võimalikku juurdekasvu kui ka toimetulekut ühes või teises piirkonnas.

Neil oli üksainus soovitus — Eesti peaks tegelema oma enneaegsete surmadega, see tähendab tervise edendamisega. See on peamine võti, kuidas üldse meie rahvastikunäitajaid mõjutada. Sündimust on väga raske suurendada, suremust on palju kergem vähendada ja tervis on oluline inimeste heaolu seisukohast. Õnneks on seda Eestis tehtud ka.

Kui me Kate See on meie kaalulangus ja nuud sotsiaalministeeriumisse toome, siis selles majas tegelikult ongi võti rahva tervise edendamiseks.

NOOBS PLAY SURVIVORS: THE QUEST LIVE

Analüüsiosakonda lisandub analüütik, et saaksime poliitikamuudatusi teadmistepõhiselt planeerida. Et tõesti teaksime, milline on rahvastiku paiknemine, vanuseline jagunemine ja tervisega seonduv kümne-kahekümne aasta pärast ja kuidas me sellele vastu läheme, milliseid teenuseid arendame. Me saame positiivselt nügida, et Eesti inimene jääks pigem Eestisse elama ja töötama või tuleks siia tagasi, kui meie keskkond on hea ja toetav.

Muus väga palju ei muutu.